2016 - Ocak

14-15 Ocak 2016, İstanbul / TURKEY “AB TASCO PROGRAMI ve STK BULUŞMALARI” Avrupa Birliği  Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Destek Programı TASCO  (The  Technical Assistance for Civil Society Organisations-TACSO)   kapsamında;  KUMID Ulusal STÖ seçildi.
Yerel  STÖ Uşak Tanıtım ve Kültür Gönüllüleri Derneği (UTKG) ve ulusal STÖ Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMID) “UTKG ve KUMID Ortaklığı “ başlığı altıda bir Avrupa Birliği (AB) Proje çalışmasında buluştular. Projenin ana amacı tabiat ve kültür mirası bilincinin geliştirilmesi için yerel STÖ’lerin ulusal- uluslararası işbirliği kapasitesinin arttırılması, karşılıklı bilgi alışverişi yapılması, iyi uygulama örneklerinin öğrenilmesi ve ders alınmasıdır.

14 Ocak 2016 İstanbul / TÜRKİYE  “AB TASCO PROGRAMI ve STK BULUŞMALARI- ÇALIŞMA ZİYARETİ”  İstanbul, AB TASCO PROGRAMI- SİVİL TOPLUM BULUŞMASI-1 (KUMID-UTKG) TASCO Programı kapsamında TASCO Programı yetkilileri; KUMID ve UTKG üyeleri
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama Denetim Müdürlüğü’nü  (KUDEB) ziyaret edip bilgi alışverişinde bulundular.
  • İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü’nü ziyaret edip bilgi alışverişinde bulundular.
15 Ocak 2016 İstanbul / TÜRKİYE :  “AB TASCO PROGRAMI ve STK BULUŞMALARI, TOPLANTI: TASCO Programı kapsamında İstanbul’da buluşan Saadet GÜNER Başkanlığındaki KUMID üyeleri,  Doç Dr. Murat ÖNTUĞ başkanlığında UTKG üyeleri ve TASCO Programı Temsilcisi Kadıköy Dila Otelde bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundular. TASCO temsilcisi sayın Özgür TEK Proje Grubunu "SAVUNUCULUK" konusunda  bilgilendirdi.

STÖ'ler için Savunuculuk Rehberi 1.
STÖ'ler İçin Savunuculuk Rehberi 2:

Faaliyet AB - Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) nin web sayfasında yayınlandı.

Ocak - 10 Mart 2016, İstanbul / TÜRKİYE  “ UNESCO KÜLTÜR MİRASINI KORUMA EL KİTAPLARI -  KUMID 10. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI”

UNESCO-Kültür Mirasını Koruma El Kitaplarının tercümesi, redaksiyonu, yayına hazırlığı..vb   kitaplara logo vererek faaliyeti taçlandıran UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) ve UNESCO Genel Merkez Paris’in katkılarıyla devam etti.

UNESCO-Kültür Mirasını Koruma El Kitaplarının İstanbul Deniz Müzesindeki Tanıtım Toplantısı için hazırlıklar sürdürüldü.

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"