2017 - Aralık

5 Aralık 2017, İstanbul / TÜRKİYE "ULUSAL ETKİNLİĞE KATILIM"  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Taş Eğitim Atölyesi’nin akademik alanda, kamuda ve özel sektörde, koruma alanındaki farklı disiplinlerde çalışan uzmanların bir araya gelmeleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları amacıyla düzenlediği “Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri-IX”, İstanbul da düzenlendi. (5-6 Aralık 2017. KUMID adına etkinliğe Yönetim Kurulu Başkanı Saadet GÜNER katıldı.
                                                                                 

 
Aralık 2017-Kasım 2018, İstanbul / Türkiye – Viyana  / Avusturya;  " ULUSLARARASI KONFERANS HAZIRLIĞI" KUMID’in  Bilim Kurulunda yer aldığı Kültürel Miras ve Yeni Teknolojiler Uluslararası Konferansı (CHNT)’nın  ve  “Eurographics Symposium and Graphics Cultural Heritage” (EG GCH) nın himayesinde 12-15 Kasım 2018 tarihinde Viyana Avusturya’da düzenleyeceği “Görsel Miras Kongresinin (Visual Heritage Congress) hazırlıkları başladı. 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  
 

9 Aralık 2017,İstanbul, Ankara / TÜRKİYE,  "SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMINA BAŞVURU - İLETİŞİM": KUMID ulusal ve uluslararası alanda sesini duyurmak ve tanınırlığını artırmak amacıyla yürüteceği faaliyetler için  “Sivil Düşün AB Programı İLETİŞİM DESTEĞİ’ne baş vurdu. 6714 Başvurusu aldı.
 

  
18 Aralık 2017, İstanbul / TÜRKİYE, "AB  HİBE PROGRAMI - BİLGİLENDİRME TOPLANISI - CSD V" Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından IPA II-Sivil Toplum Sektörü altında yürütülen Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Hibe Programı (CSD V) kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından İstanbul Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya KUMID adına Yönetim Kurulu Başkanı Saadet GÜNER katıldı.

 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"