2006 - Aralık

27 Aralık 2006, İstanbul ve İzmir  / TÜRKİYE “ AB PROJESİ – AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi” Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu Avrupa - Bilgi Köprüleri Programı kapsamında hazırladığımız, Derneğimizin Proje sahibi,  Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) , İzmir’in Proje Ortağı olarak yer aldığı “Avrupa Birliği (AB) Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi-ABCH)”   sözleşmesi imzalandı ve Proje uygulamasına başlandı.

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"