Yol Hikayemiz
YOL HİKAYEMİZ …

Kültürel mirasın korunması için çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK’lar) bir araya gelen vatandaşlar sektörel stratejilerin ve politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında önemli bir unsur olarak kabul edilir.

William Morris ve Philip Webb 1877 yılında İngiltere’de Eski Binaları Koruma Topluluğu’nu (SBAP) kurdu. Topluluk, kısaca “SBAP Bildirisi” olarak adlandırılan Eski Binaları Koruma Topluluğu’nun Kuruluşuyla Öne Sürülen İlkeleri yayınladı. Eski binalara yönelik önleyici ve yenilikçi ilk koruma felsefesini ve yaklaşımlarını içeren bildiri sivil toplumun daha sonraki pek çok koruma politikasının başlangıç noktası olarak nitelendirilir.

O günden bu yana, özellikle II. Dünya Savaşı’nın akabinde gerek ulusal gerek uluslararası STK’lar taşınabilir ve taşınamaz kültürel mirasın korunmasının tanımlanmasında, bu konuda ve ilgili sözleşmelerin, protokollerin, tavsiye kararlarının uygulanmasının gerekliliği hakkında kamusal ve politik farkındalığın arttırılmasında aktif rol almaktadır.

STK’ların faaliyetlerinin örnekleri önemli addedilmiş ve tarih sayfalarındaki yerlerini almıştır. Bu nedenle Dünya Mirası Sözleşmesi’nin uygulanmasında UNESCO Dünya Mirası Komitesi’ne danışmanlık yapan konsey bir hükümetler arası örgüt (ICCROM - Uluslararası Kültürel Varlıkları Koruma Araştırma Merkezi) ve iki STK’dan (ICOMOS - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi;  IUCN - Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik) oluşmaktadır. Bu iki STK  kültür mirasının korunması konusunda sivil toplumun deneyiminin ve saygınlığının küresel boyutta kabul gördüğüne en büyük kanıttır.

Bir Japon atasözü “En uzun bir yol bile bir adımla başlar” demiş.
 
Biz de bu atasözü ışığında  STK’lar tarihine yeni sayfalar eklemek üzere 2005 yılında ilk adımımızı attık ve bugün sayısı gittikçe artan üyelerimizle  Kültürel Mirasın Dostları Derneği’ni kısaca KUMID’i kurduk.

Gönüllü yürüdüğümüz  bu uzun yolda adımımızı attığımız ilk günden itibaren, barış döneminde, olası doğal ve insani afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yurt içinde ve dünya genelinde kültür miraslarını korumak amacıyla yürüttüğümüz her proje, katıldığımız her organizasyon ve düzenlediğimiz tüm etkinlikler bizi çıktığımız bu yola daha da çok inandırdı.

Adımlarımızı kültür miraslarını korumayı, koruma-onarım alanında kaynaklar yaratmayı, koruma politikalarına katkı sunmayı,  kapasite geliştirmeyi  ve farkındalık oluşturmayı hedefleyerek attık.

Bizleri hedefimize götüren o her adımda yanımızda olan tüm üyelerimize, proje ortaklarımıza, iştirakçilerimize, destekçilerimize ve dışarıdan katkılarıyla alanında uzman olan değerli hocalarımıza ve kuruluşlara teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Güçlerimizi ve tecrübelerimizi birleştirerek oluşturacağımız yeni ağlar ve işbirlikleri aracılığıyla insanlığın kültür mirasını korumak üzere birlikte atacağımız her yeni adımlarda buluşmak dileğiyle…

Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel’in söylediği gibi; “uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece…”

İŞTE ADIMLARIMIZ…

Web sayfamızı ziyaret ederek ve tanıtım filmimizi izleyerek KUMID’I tanıyabilirsiniz.

TEŞEKKÜRLER
Tüm üyelerimize gönüllü katkıları için minnetarız. 

Örneğin Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Lisans öğrencisi üyemiz Ümit ASLAN Derneğimizin web sayfasını ve logosunu gönüllü olarak tasarladı (Aralık 2006). Sayın ASLAN KUMID’in faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik lisans eğitiminde başladığı bu çok değerli katkısını Nortwestern Universitesi / ABD'de sürdürdüğü Doktora Programında da  Mart 2018 'e kadar  gönüllü olarak yürüttü.

Sayın ASLAN'nın ve diğer üyelerimizin faaliyetlerimize gönüllü katkılarının STK'’lardaki gönüllülük kavramı için özel bir örnek olduğunu düşünüyoruz..

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"