2007 - Aralık

Aralık 2007 , Türkiye  YAYINDA KUMID:  «  “Kültürel Miras Kavramında Yenilik 1 (ICHI 1) " Projemiz ile ilgili olarak kaleme aldığımız “İskoçya’dan Güneydoğu Anadolu’ya Kültürel Miras Yolculuğu” başlıklı makale AB Eğitim-Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yayını “Eğitim-Gençlik Dergisinde yayınlandı. ( Aralık 2007 Yıl 2 Sayı 4)
 
25 Aralık 2007, İstanbul, İzmir AB PROJEMİZ TAMAMLANDI:  "Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) ortaklığı ile yürüttüğümüz Avrupa Birliği Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye"  Projesi  başarı ile tamamlandı.. Final  ve Tanıtım Toplantısı  DEU, İzmir’de yapıldı. Proje kitapları son kullanıcılara (müzeler, üniversiteler..vb) kargo ile gönderildi.

 
Projede ;
  • kültür-kültürel mirasın korunması konusunda Avrupa Birliğinin (AB) “Kültür” mevzuatlarının yanı sıra AB Müktesebatı  içinde mütalaa edilen ve  UNESCO, COE, ICOMOS, ICOM gibi diğer uluslar arası kuruluşlar tarafından “Kültür-Kültürel Miras-Koruma” konusunda  yayınlanmış diğer uluslararası mevzuatı İngilizceden Türkçeye Dokuz Eylül Universitesi Arkeoloji ve Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisansve Doktora Öğrencileri tarafından DEU akademisyenlerinin ve  KUMID danışmanlarının gözetiminde Türkçe'ye tercüme edildi.
  • İi bir tercüme için gelecekte de kullanılmak üzere ORTAK TERMİNOLOJİ Terminoloji havuzu oluşturuldu. 
  • Mevzuatlara Uyum için  "Uluslararası  Mevzuatlar Işığında Türk Eğitim Sisteminde  Kültürel Miras ve Koruma: Genel Değerlendirmeler ve Öneriler" başlıklı UZMAN RAPORU hazırlandı. 


Proje Kitabı:  
Cilt 1: Avrupa Birliği Kültür Mevzuatı (16.40) ISBN 978-9944-0824-1-9 (1.c),(201 Sayfa)
Cilt 2: Uluslararası Kültürel Miras Mevzuatı ISBN 978-9944-0824-2-6 (2.c),(652 Sayfa)
Türkçeye tercüme edilmiş uluslararası mevzuatlar için tıklayınız.
Projeden haberler için tıklayınız.


 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"