2007 - Ocak

01 Ocak-26 Aralık 2007, İstanbul ve İzmir  / TÜRKİYE " AB PROJESİ - Avrupa Birliği Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi", Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu Avrupa - Bilgi Köprüleri Programı  kapsamında hazırladığımız, Derneğimizin Proje sahibi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) , İzmir’in Proje Ortağı olarak yer aldığı Proje'nin  faaliyetleri  İstanbul ve İzmir'de yürütüldü. 

PROJENİN GENEL HEDEFLERİ:
  • Kültür-Kültürel Mirasın  Korunması konusunda  Avrupa Birliğinin (AB) “Kültür” mevzuatlarının yanı sıra AB Müktesabatı içinde mütalaa edilen ve  UNESCO, COE, ICOMOS, ICOM gibi diğer uluslar arası kuruluşlar tarafından “Kültür-Kültürel Miras-Koruma” konusunda  yayınlanış diğer uluslar arası mevzuatı İngilizceden Türkçeye tercüme etmek,
  • Türkçeye kazandırılmış bu mevzuatları hedef kitleye ulaştırmak,
  • Bu mevzuatlara uyum için önerilerde bulunmak

 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"