2023 - Kasım

15 Kasım 2023 /Viyana, Avusturya ULUSLARARASI KONFERANS: KUMID üyesi Saadet GÜNER ve Doç. Prof. Dr. Mahmut AYDIN, ICOMOS.AT Kültürel Miras ve Yeni Teknolojiler 28 (CHNT28) Uluslararası Konferansı'a “Afete Dayanıklı Kültürel Mirasta Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: KUMID Örneği, Türkiye” (*) konulu bildiriyi çevrimiçi olarak sundu. 15 Kasım 2023, Viyana, Avusturya

Viyana Tarihi Rathouse Belediye Binasının görkemli salonundaki sunumuz sırasında fotoğrafımızı çeken kongre konuşmacısı sayın hocam Prof. Dr. Alpaslan KUZUCUOĞLUna teşekkür ederiz.
 
(*)“Role of Civil Society Organizations for Disaster-Resilient Cultural Heritage: Case of KUMID, Turkiye”
   

 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"