2023 - Nisan

Nisan 2023 , Digital Yayın (Makale) : AFETLERDE KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI: ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINDAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YOLCULUK (Sayfa 114-120) 
Yazarlar: AKYOL Ali Akın,  Doç. Dr.(KUMID, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi),  GÜNER Saadet , (KUMID),    

Digital Yayın SPEKTRUM Dergisi,  @ 2023, Tasarım Rehberleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği,  ISSN: 2791-9463,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi , Restorasyon Anabilim Dalı’nın katkılarıyla (Sayfa 114-120) Sayı 09,  Nisan 2023, LINK
 
İçerik: Yazının ilk bölümümde Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) giden yolun başlangıç noktası olarak nitelendirdiğimiz Türkiye'deki üniversitelerde resmi olarak kurulan Öğrenci Toplulukları (ÖT) ve Öğrenci Kulüplerinin (ÖK) rolü ve önemi anlatılmaktadır. İkinci bölümünde ise söz konusu ÖT ve ÖK’ların afet öncesi, sırası ve sonrasında insani ihtiyaçlara ve kültür varlıklarının korunmasına nasıl katkı sunacağına ilişkin örnekler verilmiştir.

   LINK: 
 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"