2022 - Ekim


29 Ekim 2022 : KUMID, Pakistan’daki yıkıcı sel felaketinden sonra (Ağustos 2022) Karachi’de  düzenlenen uluslararası “AFET YÖNETİMİ: KÜLTÜREL ANITLAR VE MİRAS” başlıklı ve Sindh Mirasının Korunması için Bağış Fonu (EFT) (*)   tarafından düzenlenen uluslararası konferansa (28-29 Ekim 2022, Karaçi, Pakistan) 29 Ekim 2022 tarihinde  bildiri sundu.
 
Türkiye’den bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak davet edilen KUMID’in  üyeleri Sayın Saadet GÜNER ve Sayın Doç. Dr. Mahmut AYDIN sunumlarının ilk bölümünde afet ve risk yönetimi konulu projelerinden, faaliyetlerinden örnekler verdiler. Ardından afetlerde çoklu ortaklarla diyalog ve dayanışma içinde çalışmanın önemini vurguladılar.
  
 (*) Disaster Management: Cultural Monuments and Heritage By Endowment Fund Trust (EFT) for Preservation of Heritage of Sindh   28-29 October 2022, Karachi ,  Pakistan

   
 
21-22-Ekim 2022: 1. AKDENİZ KÜLTÜREL MİRASINI TANITIM ve KORUMA KURULUŞLARI FORUMU’na KUMID adına katılan üyemiz Doç. Dr. Mahmut AYDIN başarılı bir sunum yaptı. 5 Eylül 2022 den itibaren yoğun bir şekilde çalışılan sunuma katkı sağlayan değerli üyemiz Candemir ZOROĞLU başta olmak üzere tüm üyelerimize şükranlarımızı sunarız.
 
Konferans sırasında İtalya’da hazırlanan 1. AKDENİZ KÜLTÜREL MİRAS ve KÜLTÜREL PEYZAJ TANITIM VE KORUMA KURULUŞLARI FORUMU KATILIMCILARININ ORTAK BİLDİRGESİ’ne  Sayın Mahmut AYDIN önemli ve ayrıntılı  katkı sağladı. KUMID önerilerinin büyük bölümü deklarasyonda yer aldı. PDF TR-ENG
 
İngilizce deklarasyon metninin  Türkçe’ye tercümesinde gönüllü destek veren Sayın Üyemiz Çevirmen Ayşe Hümayra SAMSA’ya teşekkür ederiz.
 
NOT: Etkinlik için Dernek bütçesinden herhangi bir harcama yapılmamıştır. Sn. Aydın’nın konaklama ve seyahat masrafları  İtalya Kültür Bakanlığından karşılanmıştır. Diğer gerekli harcamalarını Sayın Aydın  kendisi karşılamıştır.

   

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"