2011 - Kasım

30 Ekim – 5 Kasım 2011, Roma-Torino / İTALYA:  exCHange PROJE FAALİYETİ  – İTALYA’DA ÇALIŞMA  ZİYARETİ « exCHange» Projenin ikinci faaliyeti olan   “İtalya’da Çalışma Ziyareti” ne Proje Yöneticileri, KUMID Uzmanları, Proje iştirakçileri Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediye’sinin temsilcileri katıldılar.

Roma’da başlayan faaliyetin ilk ayağında, 1303 yılında kurulan ve Avrupa kıtasının ilk üniversitelerinden biri olarak değerlendirilen Roma Üniversitesi, Sapienza Rektörlüğünde BASIN KONFERANSI ve RESMİ AÇILIŞ TOPLANTISI düzenlendi. Toplantıya Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği 1. Sekreteri ve Kültür Ataşesi ve Suudi Arabistan Roma Büyükelçiliği Kültür Ataşesi katıldı.

Roma Sapienza Üniversitesi, İtalya Ulusal Araştırma Merkezi (CNR), kentteki önemli müzelerin restorasyon-konservasyon- laboratuvarları,  İtalyan Jandarması-Kültürel Miras Bölümü ziyaret edildi.  Toplantılar düzenlendi. Uygulamalar gerçekleştirildi. (Toplam 33 Kuruluş)
 
Ardından Torino kentine geçildi. Torino‘da “Kültürel Miras Fuarı” ziyaret edildi. Fuarda muhtelif kurumlarla randevulu görüşmeler yapıldı.

Sinema Müzesi ve İtalya’nın konservatör-restoratör yüksek eğitimi veren seçkin üniversitelerinden biri olarak kabul edilen “Torino Üniversitesi işbirliği ile Venaria Reala Koruma ve Onarım Merkezi “ ziyaret edildi.

Çalışma ziyareti sırasında ayrıca KUMID ve WATCH Proje Yöneticileri  Proje izleme-değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

01 Kasım 2011 Ankara, İstanbul / TÜRKİYE: STERM-Musee AB PROJESİ BAŞLADI: “Sivil Toplum Hizmeti - Avrupa Birliği - Türkiye-Kültürlerarası Diyalog : Müzeler” programı kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin  (AMM Ankara, Türkiye) Proje sahibi olarak yer aldığı «Müzelerde Bilimsel Teknikler ve Risk Yönetimi-STERM-MUSEE» başlıklı Proje uygulamaya değer bulundu. Projede Ortak olarak; Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM Paris, Fransa) ve KUMID (İstanbul, Türkiye) Eğitici Kuruluş olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu IAEA,(Viyana Avusturya)  yer aldı. KUMID Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Projeleri Uzmanı Saadet GÜNER , Projede KUMID adına danışman olarak görev aldı. Proje uygulamaları başladı.

22-25 Kasım 2011, İstanbul / TÜRKİYE: “KUMID’İN KATKI SAĞLADIĞI  ULUSLARARASI KONGRE” :Derneğimiz İstanbul Üniversitesinde düzenlenen “5. Uluslararası Akdeniz Havzasında Bulunan Kültür Varlıklarının Korunmasında Bilim ve Teknoloji” Kongresinin Organizasyon Komitesinde yer aldı. 
 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"