2013 - Haziran

26-29 Haziran  2013 , Bakü / AZERBAYCAN “ ULUSLARARASI KONFERANSA BİLDİRİ SUNULMASI ” Azerbaycan Kafkas Üniversitesi, Miras Birliği ile Konya Selçuk Üniversitesinin düzenlediği «VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu /Sanat Etkinliklerine» KUMID Üyeleri iki bildiri sundular.
  1. «Uluslararası Mevzuatlar Işığında Mimari ve Arkeolojik Mirasın Korunması» (Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ,  Dr. Mahmut AYDIN, Saadet GÜNER)
  2. «Kültürel Mirasın Korunması ve Risk Yönetimi» (Yazarlar: Dr. Mahmut AYDIN , Saadet GÜNER, )

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"