2013 - Mayıs

9-10 Mayıs 2013,   İzmir / TÜRKİYE “ ULUSAL KONFERANSA BİLDİRİ SUNULMASI”  Ege Üniversitesinde düzenlenen TAG - Türkiye Toplantısı Teorik Arkeoloji Grubu toplantısına, KUMID üyeleri Yrd. Doç. Ali Kazım ÖZ; Dr. Mahmut AYDIN ve  Saadet GÜNER
  1. 1-“Uluslararası Mevzuatlar Işığında Arkeoloji Eğitimi , Arkeologların İstihdamı ve Türkiye”
  2. 2-“Sivil Toplum Kuruluşlarının Kültür Varlıklarının Korunmasındaki Rolü”
Başlıklı iki bildiri sundular.

16-17 Mayıs, 2013 Roma / İTALYA : “WFWHLC - PROJE TOPLANTISI”  KUMID’in “İştirakçi “olarak yer aldığı ENPI- CIUDAD Programı kapsamında yürütülen “Dünya Miras Listesine Kayıtlı Savaştan Uzak Şehirler “WFWHLC” başlıklı Projenin Proje Paydaşları toplantısına Yönetim kurulu Başkanı Saadet GÜNER Katıldı.

31 Mayıs, 2013, Ankara / TÜRKİYE “ UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) ÇALIŞTAYI”
Türkiye’de kültür varlıklarını koruma konusunda çalışma yapan STK larla işbirliği –bilgi alışverişi yapmak üzere UTMK tarafından gerçekleştirilen çalıştaya KUMID davet edildi.  Çalıştayda KUMID’i Yönetim Kurulu Başkanı Saadet GÜNER temsil etti.

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"