2010 - Kasım

2 Kasım 2010 İstanbul / TÜRKİYE "İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI"- ARAMA KONFERANSI II: "İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı" Kapsamında düzenlenen II . Arama Konferansına KUMID adına Yönetim Kurulu Başkanı Saadet GÜNER katıldı.

Sayın GÜNER  Konferansın “Yönetim Planı : Organizasyon Süreci, Eşgüdüm ve Katılım” Çalıştay’ında Asli Katılımcı , “Risk Yönetimi Çalıştay’ında ” ise Konuk Katılımcı olarak görev aldı.

 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"