2010 - Nisan

6-10 Nisan 2010 Viyana / AVUSTURYA  "ULUSLARARASI KONFERANSA SUNULAN BİLDİRİLER " “Çatışmalarda Arkeoloji” başlıklı uluslararası Kongreye KUMID  Üyesi Saadet GÜNER tarafından aşağıdaki başlıklarda üç bildiri sunuldu. Bildiriler KUMID üyeleri ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara’dan Arkeolog Melek YILDIZTURAN’nın değerli katkıları ile hazırlandı. Bildiriler “Forum Archaeologiae”da yayınlandı.

Bildiriler: 
1.Mustafa Kemal Atatürk ve Kültürel Miras: Geçmiş Savaşlardan Gelecek Nesil İçin Deneyim” Yazarlar : Saadet GÜNER, Melek YILDIZTURAN,
Forum Archaeologiae” için tıklayınız.
PDF için tıklayınız. 
2.Son Yıllarda Çatışma Öncesi, Sırası ve Sonrasında Kültürel Mirasın Korunması için Sivil Toplum Örgütlerinin Girişim Örnekleri” Yazar: Saadet GUNER
3.Kültürel Nesnelerin İnternette Artan Yasa Dışı Satışına Karşı Koymak İçin Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü”  Yazar : Saadet GUNER   
“Forum Archaeologiae” için tıklayınız.
PDF için tıklaynız.


16 Nisan 2010 İzmir / TÜRKİYE  "KAPASİTE GELİŞTİRME - KARAR VERİCİLERE SEMİNER"  : İzmir İli Konak İlçesi Belediyesinin Personel Eğitimi Projesi kapsamında Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü düzenlenen etkinlikte KUMID Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ ve Saadet GÜNER tarafından belediye personeline , “Uluslararası Mevzuatlar Işığında Kültürel Mirası Korumada Yerel Yönetimlerin Rolü ve Görevleri” konulu seminer verildi.
Broşür için tıklayınız.


17 Nisan 2010 İzmir / TÜRKİYE  " FARKINDALIK - ÖĞRENCİLERE SEMİNER - MÜZE ZİYARETİ "  : İzmir İli Konak İlçesi Belediyesinin “Çocuk ve Gençlik Eğitimi Projesi” kapsamında KUMID tarafından Güzel Bahçe İlköğretim Okulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine “Kentimizi Tanıyalım-Kültürel Mirasımızı Koruyalım” başlıklı seminer verildi. Broşür dağıtıldı. Seminer’e katılan öğrenci ve öğretmenlere İzmir’deki Oyuncak Müzesi ve Tarih ve Sanat Müzesi açıklamalar ve oyunlar eşliğinde gezdirildi.


Nisan – Mayıs 2010 , İzmir / TÜRKİYE " YAZILI BASINDA KUMID" : İzmir Konak İlçesinde belediye personeline verilen kültürel mirası koruma eğitimleri yerel gazetelerde geniş olarak yer aldı.

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"