2009 - Kasım

6-8 Kasım 2009, Antalya / TÜRKİYE    ULUSAL  KONFERANSA SUNULAN BİLDİRİ :  Üyelerimiz Saadet GÜNER, Mahmut AYDIN  Dr. Ali Kazım ÖZ tarafından Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi, (Ankara)’nın Antalya’da Akdeniz Üniversitesinde düzenlediği Dünya Şehircilik Günü 33.Kolokyumuna “Uluslar arası Mevzuatlar ve Tarihi Kentleri Korumak” başlıklı bildiri sunuldu. Ayrıca etkinliğe üyelerimiz Mehmet UĞUR ve Doç. Dr. Eser Gültekin ve Aytaç GÜNER gönüllü  olarak katıldılar.


Kasım 2009, Viyana / AVUSTURYA: ULUSLARARASI KONFERANS (CHNT 14) “Kültürel Nesnelerin İnternet Ticareti” başlıklı oturum “14. Uluslararası Kongre -“ Kültürel Miras ve Yeni Teknolojiler Arkeolojisi ve Bilgisayar Çalıştayı ”nda (CHNT14) düzenlendi.  FOCUH Yönetim Kurulu Başkanı  Saadet GUNER Başkanı,  oturum başkanlarından biriydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve  Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Arkeolog Melek CANGA oturuma bildiri sundu.
Özetler üzerine tıklayın (İngilizce)

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"