2009 - Nisan

16 Nisan 2009, İstanbul  POLITIKAYA KATKI – ULUSLARARASI KONFERANSLARA SUNULAN BİLDİRİLER : Beykent Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezinin “21. Yüzyılda Ulusal Savunma” konulu 2. Uluslar arası Strateji ve Güvenli Çalışmaları Sempozyumuna Başkan Saadet GÜNER tarafından “Savaşlar ve Kültürel Miras” başlıklı bildiri sunuldu.
PDF için tıklayınız.  

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"