2015 - Şubat

Şubat-Mayıs 2015, İstanbul : Yönetim Kurulu (YK) KUMID üyelerine KUMID’in 10. Yıl dönümünü kutlamak için kısıtlı mali kaynaklarından karşılanacak bir faaliyet önerisi sunmasını istedi. Yapılan öneriler arasında Üye Yrd. Doç. Dr. Mahmut AYDIN  KUMID’in 10. Yıl Kuruluş Yıldönümünün “UNESCO Kültür Mirası Koruma El Kitaplarını Türkçe ’ye tercüme ederek ve basımı yapılarak  kutlamasına yönelik önerisi” YK ve Danışmanlar tarafından uygun bulundu. Üye Aytaç GÜNER Faaliyetin Finansmanına destek olacağını bildirdi.   YK’nın 29 Mayıs 2015 Tarih-54 Sayılı Kararı ile Faaliyete Başlandı ve Faaliyet Koordinatörü olarak Yrd. Doç. Dr. Mahmut AYDIN görevlendirildi.


 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"