2014 - Mayıs

20-22 Mayıs 2014, İstanbul / TÜRKİYE” ULUSAL SEMPOZYUMA SUNULAN BİLDİRİ” T. C. Genel Kurmay Başkanlığı İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı’nın «Ulusal Müzecilik Sempozyumu : Türkiye’de Müzecilik : Yeni Kavram ve Uygulamalar» başlıklı Konferansına üyeler Dr. Mahmut AYDIN ve Saadet GÜNER  “Müzelerde Bilimsel Teknikler ve Risk Yönetimi” STERM-MUSEE Projesi” » başlıklı bildiri sundular.

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"