2012 - Kasım

28 Kasım 2017, İstanbul / TÜRKİYE "POLİTİKAYA KATKI - GÖRÜŞ RAPORU"  İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığının talebi üzerine Danışma Kurulu Üyesi olan KUMID “İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Raporu, 2017 ” na ilişkin GÖRÜŞ RAPORU hazırlamaya başlamıştır.

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"