Diğer

BAKANLIKLAR , TÜRKİYE’DEKİ DELEGASYONLAR ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)
 

I. KUMID Ulusal Faaliyetlere Katılımcı Sivil Toplum Kurulusu (STK)  Olarak Davet Edildi.
 

3-5 Mart 2017, İstanbul / TÜRKİYE , “ III. Milli Kültür Şurası”
 T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’nın teşrifleri ile T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen III. Milli Kültür Şura’ sına davet edilen KUMID’i Dernek Başkanı Saadet GÜNER temsil etti. Sayın GÜNER  Şura'nın “Kültür Politikaları Komisyonu”na katıldı. 

Şura'da  KUMID’in  Türkçe ’ye kazandırdığı “UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları” katılımcılara  takdim edildi. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki web adreslerinizi ziyaret edebilirsiniz.
Kültür Şurası için tıklayınız. 
Şura Sonuç Raporu için tıklayınız.
Komisyonların Sonuç Raporları için tıklayınız.


 
2. Eylül – Kasım 2016 İstanbul / TÜRKİYE: "HAZIRLIK"
"Konservasyon-Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı" 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,   İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü  tarafından düzenlenecek olan“Konservasyon-Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı”na KUMID katılımcı kuruluş olarak davet edildi.

Talep üzerine KUMID üyelerince Avrupa Yeterlilik Çerçeve Belgesi (AYÇ),  ulusal ve uluslararası standartlar (UNESCO, ICOM, ICOMOS, E.C.C.O ..vb),  yüksek öğrenim programları ve   KUMID’in  “Kültürel Miras Sektöründe Değişim İçin Deneyim-exCHange” başlıklı Avrupa Birliği projesi çıktıları dikkate alınarak hazırlanan “RAPOR” Çalıştay komitesine gönderildi.
 
i.8-10 Aralık 2016 İstanbul / TÜRKİYE : "Konservasyon-Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı" T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Konservasyon-Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı”na davet edilen KUMID’i Yönetim Kurulu Başkanı Saadet GÜNER temsil etti.

Katılımcılara KUMID’in Türkçe’ye kazandırdığı “UNESCO-Kültür Mirasını Koruma El Kitapları” takdim edildi.

Çalıştayın ardından İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı ve Topkapı Sarayı gezildi.
ii. 13 Mart 2017  İstanbul / TÜRKİYE,  "SONUÇ RAPORU"
“Konservasyon-Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı”:
KUMID’in de davet edildiği ve hazırlanmasına katkı sunduğu İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 8-10 Aralık 2016’da düzenlenen “Konservasyon-Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı” SONUÇ RAPORU açıklandı. 
Türkçe Pdf için tıklayınız.


II. Avrupa Birliği  Bakanlığı Bilgilendirme Seminerleri - Sergiler  
i. 2006 /…..   KUMID Avrupa Birliği Bakanlığı (Eski ünvan: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -ABGS) ve tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik olarak düzenlenen “Bilgilendirme Seminerlerine ”  davet edilmektedir. KUMID sorularıyla seminerlere katkı sağlamaktadır. 

ii. 2006 /… KUMID Açılan AB  Hibe Programı “Bilgilendirme Seminerlerine” katılarak AB Projesi hazırlaması kapasitesini geliştirmekte ve diğer STK'larla ağ oluşturmaktadır.


iii.  19 Mart 2013 , İstanbul / TÜRKİYE: “AB Bakanlığı Projeler Sergisi “
Avrupa Birliği Bakanlığının Haliç Kongre Merkezinde (İstanbul) düzenlediği AB Projeleri Sergisinde KUMID  stant açmaya davet edlmiş ve  standta yer aldığı AB Projelerinin çıktılarını  sergilemiştir.

 
 III. Türkiye’deki Delegasyonlar ve STK’Lar

1) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu : “Sivil Toplum Kuruluşları ile Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Çalıştayı”
31 Mayıs 2013, Ankara / TÜRKİYE  KUMID UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) tarafından düzenlenen  “Sivil Toplum Kuruluşları ile Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Çalıştayı”na  davet edilen sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Başkan Saadet Güner tarafından temsil edilmiştir.
Fazla bilgi için tıklayınız.
 
2) Avrupa Birliği (EU) Türkiye Delegasyonu ve STK’lar

i.29 Mart - 1 Nisan 2011: Brüksel / BELÇİKA: “Sivil Toplumun Kültürel Mirasın Korunmasına Katkısı” Konulu Çalışma Turu : İnsandan İnsana Programı:  (P2P)
“Türkiye'nin AB'ye tam üyelik için müzakere süreci çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen İnsandan İnsana Programı  (P2P) yararlanıcı ülkelerdeki Avrupa Birliği Delegasyonlarının desteği aracılığı ile AB ve AB Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
 
P2P Programının  yararlanıcı ülkeleri AB’ne aday ülkeler (Turkiye, Hırvatistan, Makedonya)  ve potansiyel aday ülkeler  (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova-UNSCR 1244) Montenegro ve Sırbistan) dir
 
P2P’nin temel hedef gurupları sivil toplum örgütleri, sendikalar ve işveren örgütleri (sosyal ortaklar), meslek birlikleri, hayır kurumları, kiliseler ve dini topluluklar vb. dır.
 
P2P Programı;  yaralanıcı ülkelerindeki hedef gruplara AB politikalarına, programlarına, inisiyatiflerine ve en iyi uygulamalarına  aşina olmaları amacıyla AB kurumlarını , AB'ye uygun şemsiye hedef gruplar ile onların ağlarını ziyaret etme, öğrenme ve ağ oluşturma olanağı sağlayarak gelecekteki genişleme ve ortaklık kurma perspektifinde daha iyi bir karşılıklı anlayışı kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
 
FOCUH, 2010 yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından “P2P” Programı kapsamında “Sivil toplumun kültürel mirasın korunmasına katkısı” konulu çalışma ziyaretine seçilen üç STK’dan biriydi.  .
 
Başkan  GÜNER Çalışma turunda katılımcılara FOCUH'u tanıtı ve faaliyetlerini tanıtttı ve yararlanıcı ülkelerdeki iyi koruma koruma örnejlerini öğrenme fırsatı buldu. . Türkiye’den diğer üç dernek temsilcisiyle birlikte AB Parlamentosu Genişleme Komisyonu Türkiye Temsilcisi Rainer EMSCHERMANN ile bir araya geldi ve AB'nin Kültürel Miras Koruma politikaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
01 Nisan 2011, Brüksel / BELÇİKA: “AB Kültürel Miras Mevzuatı-Türkiye Projesi (2006 -2007)” ve P2P
AB “Kültür” ve “Kültür-Kültürel Mirasın Korunması” hakkındaki mevzuatları ve AB Müktesebatı (acquis) olarak kabul edilen UNESCO, COE, ICOMOS, ICOM..etc tarafından yayınlanan diğer uluslararası mevzuat “Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi (2006-2007) inde İngilizceden Türkçeye tercüme edilmişti. Proje KUMID tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU)  İşbirliği ile yürütülmüştü.

Adı geçen Proje UNESCO ve EU yetkilileri tarafından P2P sırasında katılımcılara “Örnek Proje” olarak tanıtıldı.

 
ii. 9 Mayıs Avrupa Günü Kutlamaları:  
KUMID Avrupa Birliği (EU) Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Günü kutlamalarına davet edilen STK’lardan birisidir.

 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"