"Sivil Toplum Buluşmasi "
İstanbul, (14-15 Ocak 2017) 
SİVİL TOPLUM BULUŞMASI -TASCO PROGRAMI,14-15 Ocak 2016,  Istanbul 

PROJE ÖZETİ: 


 “ Sivil Toplum Örgütlerine (STÖ) Teknik Yardım (The Tecnical Assistance for Civil Society Organisations -TASCO) Kapasite Gelişimi İçin STÖ İşbirlikleri Destek Programı”  kapsamında;  yerel STÖ Uşak Tanıtım ve Kültür Gönüllüleri Derneği (UTKG) ve ulusal STÖ Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMID) “UTKG "ve KUMID Ortaklığı “ başlığı altıda bir Avrupa Birliği (AB) Proje çalışmasında buluştular.
Projenin ana amacı tabiat ve kültür mirası bilincinin geliştirilmesi için yerel STÖ’lerin ulusal- uluslararası işbirliği kapasitesinin arttırılması, karşılıklı bilgi alışverişi yapılması, iyi uygulama örneklerinin öğrenilmesi ve ders alınmasıdır.

14 Ocak 2016, İstanbul ÇALIŞMA ZİYARETİ: TASCO Programı kapsamında KUMID ve UTKG üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama Denetim Müdürlüğü’nü  (KUDEB) I ziyaret edip bilgi alışverişinde bulundular ve kültür mirasın korunması konusundaki iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi oldular.


15 Ocak 2016 İstanbul, TOPLANTI: TASCO Programı kapsamında İstanbul’da buluşan Saadet GÜNER Başkanlığındaki KUMID üyeleri,  Doç Dr. Murat ÖNTUĞ başkanlığında UTKG üyeleri ve TASCO Programı Temsilcisi Kadıköy Dila Otelde bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundular. TASCO temsilcisi sayın Özgür TEK Proje Grubunu "SAVUNUCULUK" konusunda  bilgilendirdi.

STÖ'ler için Savunuculuk Rehberi 1
STÖ'ler İçin Savunuculuk Rehberi 2:

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"