"Dünya Miras Listesine Kayıtlı Savaştan Uzak Şehirler Projesi" 
 "WFWHLC"  
(2010-2013)


                                                      

DÜNYA MİRAS LİSTESİNE KAYITLI SAVAŞTAN UZAK ŞEHİRLER PROJESİ -  “WFWHLC” (2010-2013)

Proje Web Sitesi için tıklayınız.
WATCH için tıklayınız.

PROJE ÖZETİ:

PROGRAM: Dialog ve Kentsel Kalkınmada Avrupa Komisyonu İşbirliği (The European Commission Cooperation in Urban Development and Dialogue CIUDAD)
PROGRAM REFERANS NUMARASI: EuropeAid/127778/C/ACT/MULTI
SÜRE: 30 ay (01/03/2010’dan İtibaren )
PROJE SAHİBİ: Jbal-Byblos Birleşik Belediyeler Konseyi, LÜBNAN
 
PROJE ORTAKLARI:
1. Mtskheta Belediye Başkanlığı, GÜRCİSTAN
2. Çatışmalarda Taşınabilir Taşınamaz Kültürel Mirasın Korunması için Dünya Birliği, (WATCH) , Roma/ITALYA
3. Eski Kent Rehabilitasyon ve Kalkınma Fonu (OCRD) GÜRCİSTAN
 
 İŞTİRAKÇI KURULUŞLAR:
1. Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMID), İstanbul/TURKİYE
2. İleri Restorasyon için Bİlgi Ağı (NEREA), Rome/ ITALY
 
PROJENİN GENEL HEDEFİ:
Projenin genel hedefi sadece ENPI Bölgesinde değil Avrupa Birliğinde de “Dünya Miras Listesinde kayıtlı şehirlerin” kentsel miras yönetiminde iyi uygulama örneklerini ortaya koymaktır.

Projede bilimsel, teknik toplantıların, kamu farkındalığı organizasyonlarının, çatışmalar öncesinde sırasında ve sonrasına risk hazırlığına yönelik kursların yer alacağı kentsel miras yönetimi planı hazırlanacaktır.
Proje web sitesi için tıklayınız. 

PROJEDEN HABERLER....
10-13 Kasım  2013 İstanbul  / TÜRKİYE : CUIDAD PROGRAMI KAPANIŞ TÖRENİ  
Derneğimizin “İştirakçi “olarak yer aldığı “WFWHLC” başlıklı Projenin bağlı olduğu Program ENPI- CIUDAD ‘nın Kapanış Töreni İstanbul, Suadiye Otel’de yapıldı. ENPI-CUIDAD Programında fonlanan tüm Projeler ve tarafları Törende buluştu. Proje sunumları yapıldı.   “Dünya Miras Listesine Kayıtlı Savaştan Uzak Şehirler-(WFWHLC)” Projesinin Türkiye,, Lübnan, Gürcistan ve İtalya’dan tüm paydaşları törene katıldı.


16-17 Mayıs 2013  Roma / İTALYA : PROJE TOPLANTISI- “WFWHLC” Projenin Proje Paydaşları toplantısına Yönetim kurulu Başkanı Saadet GÜNER katıldı.


20-26 Eylül 2011 : Tiflis / GÜRCİSTAN:   PROJE TOPLANISI-“WFWHLC”:Derneğimizin “İştirakçi Kuruluş  “olarak yer aldığı ENPI- CIUDAD Programı kapsamında yürütülen “ (WFWHLC)” başlıklı Projenin “ Proje Paydaşları Toplantısı” düzenlendi. (Gürcistan, Lübnan, İtalya, Türkiye) Halkın, din adamlarının ve güvenlik güçlerinin eğitiminin planlandığı toplantıya KUMID Yönetim kurulu Başkanı Saadet Güner katıldı. Toplantıda “exCHange» Projesinin tanıtımı da yapıldı.


28-30 Ekim 2010,  Jebail - Beyrut /LÜBNAN,   PROJE TOPLANTISI -“WFWHLC”: “Projenin Resmi Açılış Toplantısı yapıldı. Proje Sahibi Jbail Belediyesi (Beyrut) ve Avrupa Birliği Lübnan Delegasyonu işbirliği ile düzenlenen toplantıda , İtalya , Gürcistan’dan diğer Proje ortakları ve iştirakçilerin yanı sıra muhtelif uluslar arası kuruluşlardan danışmanlar, uzmanlar da hazır bulundu. Toplantıya KUMID adına Yönetim Kurulu Başkanı Saadet GÜNER katıldı.


18-20 Şubat 2010, İstanbuL  /TÜRKİYE : PROJE TOPLANTISI - “WFWHLC”:  Derneğimizin “İştirakçi Kuruluş “olarak yer aldığı ENPI- CIUDAD Programı kapsamında yürütülen “Dünya Miras Listesine Kayıtlı Savaştan Uzak Şehirler” Projesi –WFWHLC” başlıklı Avrupa Birliği Projesinin ilk toplantısı İstanbul’da düzenlendi. Toplantıya İtalya ve Gürcistan’dan proje ortaklarının temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’den iştirakçi kuruluş KUMID ‘in üyeleri de katıldı.

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"