"Müzelerde  Bilimsel Teknikler ve Risk Yönetimi Projesi"
"STERM-MUSEE" (Kasım 2011-2013)
 


                                                                                                 


MÜZELERDE BİLİMSEL TEKNİKLER VE RİSK YÖNETİMİ PROJESİ “STERM-MUSEE” (KASIM 2011-2012)

Projenin Türkçe – İngilizce Yayını PDF için tıklayınız.

PROJE ÖZETİ: 

PROGRAM: Sivil Toplum Hizmeti “Avrupa Birliği-Türkiye Kültürlerarası Diyalog : Müzeler”
PROGRAM REFERANS NUMARASI: CFCU/TR0803.02-02/MUSE
SÜRE: 12 Ay (Ekim 2011-2012)

PROJE SAHİBİ: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, (AMM), Ankara / TÜRKİYE

PROJE ORTAKLARI:
1- Uluslararası Müzeler Konseyi, (ICOM) Paris / FRANSA
2- Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMID) İstanbul / TÜRKİYE

EĞİTİCİ KURULUŞ: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Viyana /AVUSTURYA 
 

PROJE AMAÇLARI
Genel Amaçlar: Projenin genel amacı, müzelerde bilimsel teknikler ve risk yönetiminin yanı sıra piyasada ve internette kültürel nesnelerin yasadışı ticaretini önlemek için faaliyet gösteren Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden müzeciler ve özel ve kamu kuruluşları uzmanlarının mesleki kapasitelerini geliştirmektir.

Özel Amaçlar:
1) AMM ve KUMID’in müze uzmanlarının müzelerde kullanılan bilimsel teknikler konusunda kapasitelerini geliştirmek (XRF & SVM).
2) Türkiye ve Avrupa Birliğine aday ülkelerdeki müze uzmanlarının ve diğer özel ve kamu kuruluşları uzmanlarının müzelerde risk yönetimi ve kültürel nesnelerin yasadışı ticaretinin önlenmesi konusundaki kapasitelerini geliştirmek
3) Hedef gruplar ve son kullanıcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşmak, görüş alışverişi gerçekleştirmek , projenin ve çıktılarının görünürlüğünü arttırmak amacıyla sürdürülebilir iletişim ağı ve dijital platform oluşturmak.

PROJE FAALİYETLERİ

EĞİTİM 1 : "Müzelerde Bilimsel Teknikler"

Yer: IAEA , Viyana  / AVUSTURYA ,
Eğitici Kuruluş: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA)
Katılımcılar. AMM Uzmanları ve KUMID Üyeleri


EGİTİM 2: "Müzelerde Bilimsel Teknikler" 
Yer: AMM , Ankara / TÜRKİYE
Eğitici Kuruluş: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA)
Katılımcılar: AMM Uzmanları ve KUMID Üyeleri
EĞİTİM 1 ve 2 ye katılan KUMID Üyeleri
  1. Prof. Dr. Recep KARADAĞ,
  2. Uzman Konservatör Nadire Mine YAR

 
EĞİTİM 3: “Müzelerde Risk Yönetimi ”
Yer: AMM , Ankara / TÜRKİYE
Eğitici Kuruluş: Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) 
Katılımcılar: AMM Uzmanları, KUMID Üyeleri, MAKEDONYA'dan uzmanlar 
  1. Prof Dr. Eser GÜLTEKİN,
  2. Yrd. Doç. Dr. Ali KAZIM ÖZ,
  3. Dr. Fatma Banu ÇAKAN
  4. Uzman Konservatör Derya DEMİR
ULUSLARARASI KONFERANS: “Müzelerde Risk Yönetimi ” 
Yer: Mili Kütüphane, Ankara / TÜRKİYE
Düzenleyici Kuruluşlar: Proje Trarafları (AMM-KUMID-ICOM) 

 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"