“Kültürel Miras Sektöründe Değişim İçin Deneyim Projesi"
 "exCHange" (Nisan 2011-2012)


          

KÜLTÜREL MİRAS SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM İÇİN BİR DENEYİM PROJESİ  “exCHange”

Daha fazla bilgi ve Konferans bildirileri için Proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz

PROJE ÖZETİ

Hızlı büyüyen bir ülke olarak Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalogu II Projesi “Kültür ve Sanat” Hibe Programı üçyüz başvuru arasından hibe almaya hak kazanan on dokuz projeden biri olan “Kültürel Kuruluşları, taşınabilir eserlerin korunma ve onarımı alanında özellikle gereksinim duyulan kapasiteyi oluşturma ihtiyacına ilişkin olarak Türk eğitim sisteminin farkındalığını arttırmak amacıyla sivil toplum diyalogunu teşvik etmektedir.
 
ExCHange özellikle seramik ve tekstil eserlerinin korunma ve onarımında görülen eğitim boşluğuna bir karşılık olarak tasarlanmıştır. Buna ek olarak projede görsel-işitsel sanat eserlerinin koruma ve onarımı konusunda kamu bilincini arttırma kampanyası teşvik edilecektir.
 
PROJE BİLGİLERİ:
PROGRAM: Sivil Toplum Diyaloğu II –Kültür Sanat
SÖZLEŞME MAKAMI: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni temsilen Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB)
YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama  Başkanlığı olan projenin Sözleşme Makamı, (MFİB)
SÜRESİ: 12ay ( Nisan 2011-2012)
 
PROJE ADI: Kültürel Miras Sektöründe Değişim İçin Bir Deneyim-(exCHange)”
PROJE SAHİBİ: KUMID-Kültürel Mirasın Dostları Derneği’nin (FOCUH-Friends of CulturalHeritage) , İstanbul /TÜRKİYE
PROJE ORTAĞI: WATCH -Çatışmalarda Taşınabilir Taşınamaz Kültürel Mirasın Korunması için Dünya Birliği, İstanbul / TÜRKİYE
İŞTİRAKÇİ KURULUŞLAR
 1. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli / TÜRKİYE ,
 2. Roma Sapienza Üniversitesi, ROMA / İTALYA
 3. Körfez Belediyesi Kocaeli / TÜRKİYE
 PROJE HEDEFLERİ :
Projenin hedefleri:
 • Türkiye’de Taşınabilir Kültürel Mirasın (seramik ve tekstil) korunması, onarımı ve risk yönetimi alanındaki yüksek öğrenimi geliştirmek ve görsel-işitsel sanat eserlerinin korunmasının gerekliliğine ilişkin kamu bilincini teşvik etmek;
 • hem üniversitelerin hem STK uzmanlarının kapasitelerini geliştirmek, mesleki ihtisaslarını arttırmak;
 • Uzmanlarda seramik ve tekstil eserlerinin korunmasına ilişkin kapasite oluşturmak
 • bilgi alışverişi, bilgi aktarımı vb için sürdürülebilir kanallar oluşturmak; tekstil, seramik ve görsel-işitsel eserler dahil olmak üzere kültürel mirasın korunmasında rol oynayan ulusal ve uluslar arası aktörlerle uzun vadeli ortaklık/işbirliği kurmak;
PROJENİN FAALİYETLERİ: Proje ortakları yukarıda belirtilen hedeflere aşağıdaki faaliyetleri teşvik ederek ulaşmayı planlamaktadır:
 1. Biri Türkiye’de, diğeri İtalya’da olmak üzere iki çalışma ziyareti;
 2. Türkiye’de uluslararası bir konferans düzenlenmesi.
 3. Görsel-İşitsel sanat eserlerinin koruma ve onarımı konusunda bilgi alışverişi yapmak
 4. Proje sonuçlarının yayınlanacağı bir web sitesinin kurulumu.
 HEDEF GRUPLAR
 • STK temsilcileri ve bilim insanları
 • Türkiye, İtalya ve uluslar arası alandan uzmanlar
 • Yerel yönetimler
 NİHAİ FAYDALANICILAR
 • Kültürel Miras Sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası gruplar
 • Yüksek öğrenimdeki karar alıcılar
 • Sivil Toplum (STKlar, Dernekler vb.)
FAALİYETLER
I-Hazırlık Çalışmaları  
 1.”Başvuru Sahibinin (FOCUH) Sektör Ziyaretleri”  Ankara, İstanbul , Kocaeli / TÜRKİYE
Proje ile ilgili konularda Sektörlerin durumunu, ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemek, bilgi ve bilgi alışverişinde bulunmak (Haziran-Temmuz 2011)


2. “Başlangıç Toplantısı”  İstanbul ve Kocaeli / TÜRKİYE ,
Proje faaliyetlerinin yol haritasını belirleyebilmek için Türkiye ve İtalya’dan Proje taraflarıyla Başlangıç Toplantısı (Temmuz 2011).I-Ana Faaliyetler
1. Türkiye'deki Çalışma Ziyareti  - İtalyan Hedef Grubu (ST-TR) & Açılış Törenleri – Basın Toplantıları , İstanbul ve Kocaeli / TÜRKİYE
Taşınır kültür mirasının (sanat ve görsel işitsel eserlerin) korunması ve restorasyonu alanında çalışan Türk ulusal kurumlarını, üniversiteleri, müzeleri, araştırma merkezlerini, laboratuvarları ve STK'ları ziyaret ederek bilgi alışverişi yapmak (09-15 Ekim 2011)
İtalyan Hedef Grubu, WATCH, Roma Sapienza Üniversitesi ve diğer İtalyan üniversiteleri, araştırma merkezi temsilcilerinden oluşmaktadır.


2. İtalya’daki Çalışma Ziyareti  - Türkiye  Hedef Grubu (ST-IT) & Açılış Töreni – Basın Toplantısı Roma ve Torino / İTALYA
Taşınır kültür mirasının (sanat ve görsel işitsel eserlerin) korunması ve restorasyonu alanında çalışan Türk ulusal kurumlarını, üniversiteleri, müzeleri, araştırma merkezlerini, laboratuvarları ve STK'ları ziyaret ederek bilgi alışverişi  yapmak.(30 Ekim -  5 Kasım 2011)
 Türkiye Hedef Grubu KUMID, WATCH, Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi temsilcilerinden oluşmaktadır. 

1.ST- IT   & Opening Ceremony - Press Conference  of the Project in Rome / ITALY
Açılış Töreni, Roma - Sapienza Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Rektör Yardımcısı Antonello BIAGINI'nin katılımıyla gerçekleştirildi.


2.ST – IT  Torino / ITALY
DNA. Kültürel Miras, Kültür ve Kültürel Miras Ekonomileri için   İtalya Fuarı ve B2B Toplantıları


Torino Ulusal Sinema Müzesi


 “La Venaria Reale”

 
3.  “Uluslararası Konferans”,  Kocaeli / TÜRKİYE Kocaeli Üniversitesi'nde üç günlük bir uluslararası konferans düzenlendi. Türkiye, Avrupa Birliği ve ENPI ülkeleri (6 AB ülkesi + 1 ENPI) ve ICCROM , IAEA gibi hükümetlerarası kuruluşlardan (IGOs)  ve STKların temsilcileri bildiri sundular (1-3 Mart 2012)
KOU ve Roma Sapienza Üniversitesi arasında projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak iki anlaşma imzalandı.
Türkçe bildiriler için tıklayınız.


4. Proje Web Sayfası
Türkçe: ISBN: 978-9944-0824-4-0 Click on
İngilizce: ISBN: 978-9944-0824-3-3 Click on
 

Projenin Sürdürülebilirliği:
 1. Proje sahibi KUMID, Türkiye  ve Proje Ortağı WATCH, İtalya gelecekte ortak faaliyetlerde bulunmak için  “Mutabakat Anlaşması” imzaladılar. 

 
 1. Proje İştirakçi Kuruluşları Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Roma Üniversitesi Sapienza , İtalya arasında İmzalanan “Kültürel ve Bilimsel İşbirliğini Düzenleyen Genel Anlaşma” Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye tarafından onaylandı.
 2. İki üniversite ayrıca   2012/2013 Akademik yılı LLP Programı “Yüksek Eğitim” İkili Anlaşmasını imzaladılar.
 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"