"Kültürel Miras Kavramında Yenilik 2 Projesi - ICHI2"  (3-5 Mayıs 2008)


                                                                                 
                          
KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMINDA YENİLİK  2 (ICHI 2)
Günaydoğu Anadolu Bölgesi / TURKİYE,  3- 7 Mayıs 2008
 
PROJE ÖZETİ:
 
PROJENİN SAHİBİ: ARCH Network , İskoçya-İngiltere
PROJENİN İNGİLİZCE ADI: “Innovation in Cultural Heritage Interpretation 2 (ICHI 2)”
PROJENİN ADININ TÜRKÇESİ:  “Kültürel Miras Kavramında Yenilik”
PROJE PROGRAMI:  Avrupa Birliği –Leonardo Da Vinci Programı / Hareketlilik
PROJENİN REFERANS NO: UK/07/LLP/LDV/VETPRO/163040
PROJENİN SÜRESİ: 1 Yıl (Eylül 2007- 2008)
PROJENİN DİĞER ÜLKE ORTAKLARI: Latvia, Türkiye, İzlanda ve Slovakya
 
PROJENİN TÜRKİYE ORTAĞI:  Kültürel Mirasın Dostları Derneği-KÜMİD
TÜRKİYE ZİYARETİ TARİHLERİ: 3- 7 Mayıs 2008
ZİYARETÇİ SAYISI: 8
 
PROJENİN AMACI: Proje ile kültürel miras uzmanlarına çalıştaylar,  ziyaretler ve stajlarla kültürel miras yorumunda yenilikler konusunda deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır.
 
TÜRKİYE’DEKİ PROJE FAALİYETİ: KUMİD, ARCH Network’un  (Iskoçya İngiltere)’nin ICHI 2 Projesinin Türkiye ortağıdır. Söz konusu Projenin ilki ICHI 1 2007 yılında yine KUMID tarafından yürütülmüştü.

İkinci Proje kapsamında 2008 Yılında  Arsan Turizm Gaziantep ile yapılan organizasyonla İskoçya’dan gelen 8 Kültürel Miras uzmanı konuk 10 Gün süreyle KUMID tarafından düzenlenen Program çerçevesinde, Gaziantep, Diyarbakır,  Urfa ve Mardin’de “kültürel mirasın korunması -sürdürülebilir kalkınma” ilişkisi çerçevesinde AB ve ulusal fon kaynaklarıyla sürdürülen projeleri ziyaret etmişler yetkililer ve ilgililer, ( proje koordinatörleri, kursiyerler ..vb) ile görüşerek bilgi ve alışverişinde bulunmuşlardır. Bölgenin doğal ve tarihi mirası konuklarla birlikte gezilmiştir.  
 
Projenin ilk gününde Gaziantep Üniversitesi Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi (GÜGEMER) konuklar ve yerel katılımcılar için “Bilgi Günü” düzenlenmiştir. “Bilgi Günü”nde; KUMID üyeleri ve yerel  yetkililer  Türkiye’de kültürel miras koruması ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında konukları bilgilendirmişlerdir.
 
ZİYARET PROGRAMI:  Ziyaret Programı ARSAN Seyahat Merkezi, (Gaziantep) profesyonel ekibi tarafından mükemmel bir şekilde organize edilip yürütülmüştür. Otel rezervasyonları, uçak biletlerinin alınması ve diğer hizmetler adı geçen merkez tarafından yapılmıştır (http://www.arsan.com.tr).
 
BASIN ve YAYINDA PROJE:
Proje ve “Bilgi Günü” Gaziantep’in yazılı ve görsel basınında geniş bir şekilde yer almıştır.
 
TEŞEKKÜRLERİMİZLE….: Proje “Bilgi Günü”nün gerçekleştirilebilmesi için verdikleri gönüllü destek ve katkılar için , Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne,  Gaziantep Üniversitesi Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi (GÜGEMER), KUMID dostları sayın Filiz HÖŞÜKOĞLU ve Çiğdem ATAY’a  samimi teşekkürlerimizi sunarız.

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"