Kanada Konservasyon Enstitüsü (CCI) Notları
DİJİTAL YAYIN-TÜRKÇE TERCÜME, © KUMID ,2020Sorumluluk Reddi: CCI Notlarının İngilizce ve Fransızca sürümlerinin yanı sıra CCI tarafından ileride gözden geçirilerek güncellenecek sürümleri resmi sürüm olarak kabul edilecektir.  CCI; notların sadece resmi sürümleri çerçevesinde sorumluluk kabul eder.  Bu yayının, Türkçe tercümesinden ve Türkçe içeriğinden yalnızca tercüme eden Doç. Dr. Fatma Banu ÇAKAN ve Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAKAN (KUMID Üyeleri) ve Yayıncı Kuruluş KUMID sorumlu olup herhangi bir şekilde CCI’ın görüşlerini yansıtmaz.   
© KUMID 2020, Türkçe-Tercüme
© Government of Canada, Canadian Conservation Institute, 2015
ISSN 1928-1455
CCI’ın KUMID'e  Verdiği Türkçe Tercüme ve Yayın-Telif Hakları İzni : TÜRKÇE tercümenin yayın ve telif hakları Kültürel Mirasın Dostları Derneği KUMID ‘e (Friends of Cultural Heritage-FOCUH)   CCI tarafından 25/06/2020 tarihinde verilmiştir.  Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ücretsiz © KUMID ,2020-Türkçe Tercüme
 
Sayın Ziyaretçimiz , Sayın Okuyucumuz
Merhaba…

KUMID Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatma Banu ÇAKAN, ve KUMID Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAKAN  “Kanada Konservasyon Enstitüsü"nün (CCI”ın (Canadian Conservation Institute-CCI) önemli yayınlarını İngilizce’den Türkçeye tercüme ederek; çalışmalarını kültür varlığını koruma-onarımına adamış  siz değerli hedef kitleye kazandırmıştır.


Türkçe Tercümelerin Editörlüğünü KUMID Başkanı Saadet GÜNER yürütmüş olup metinler KUMID Gönüllü Çalışanı Arkeolog Deniz SERBEST  ve Saadet GUNER ile birlikte yayına hazır hale getirilmiştir.

COVID 19 Salgınının sürdüğü ve hepimizin hayatını olumsuz etkilediği 2020-2021 yılında tamamen gönüllü olarak yürütülen bu tercüme çalışmasını Derneğimiz KUMID’in  “Dijital Yayını "olarak  10 Aralık 2020   tarihinde başlatmaktan ve sizlere sunmaktan büyük onur duyuyoruz.


Sizlere ilk olarak olarak tercümelerin dijital sürümlerini takdim ediyoruz.  Tercüme edilen belgelerin basılı hallerini  yakında sizilerle buluşturabilmeyi diliyoruz. 

Diğital Yayının değerli konu ile ilişkili uzmanların, akademisyenlerin,  müze çalışanlarının, karar vericilerin, yöneticilerin ….vb çalışmalarına katkı sağlamasını diler, yorum ve katkılarınızı almayı bekleriz.  

E-Posta: [email protected] ,
[email protected] ,       
Saygılarımızla,
Faaliyet Ekibi ve KUMID  Yönetim Kurulu, 

10 Aralık 202, İstanbul
Teşekkürlerimizle
Tercüme Edenler .                                                                                         Editör-Yayına Hazırlayan             Yayına Hazırlayan   


                                                                                               
Doç. Dr. Fatma Banu ÇAKAN                           Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAKAN                 Saadet GÜNER                                           Deniz SERBEST, 
KUMID Yönetim Kurulu Üyesi,                                                  KUMID Üyesi                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı                                                  Arkeolog, KUMID Gönüllü Çalışanı 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,                               İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)                                KUMID 
Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü       Makina Fakültesi 
Öğretim Üyesi                                                                             Öğretim Üyesi:   


1-Türkçe Yayın Adı "MORÖTESI FILTRELER" ( Kanada Konservasyon Enstitüsü (CCI) Notları "Önleyici Koruma" 2015 N2/1) 
Dijital ISBN / Yayın Tarihi  :  978-9944-0824-8-8 /10 Aralık 2020 , Türkçe PDF için lütfen tıklayınız 
© KUMID 2020, Türkçe-Tercüme
Özgün Yayın Adı : "Ultraviolet Filters 2/1" İngilizce metin linki için lütfen tıklayınız.  
Yazarlar: 
Jean Tétreault & Cécilia Anuzet
© Kanada Hükümeti , Kanada Konservasyon Entsitüsü , 2015
ISSN 1928-1455
İçerik: UV ışınım oldukça enerjiktir ve bir nesneyi oluşturan malzemelerin dengesini etkilemeye meyillidir.  Uzun süreli UV ışınıma maruz kalan tekstil, kâğıt, yağlı boya bağlayıcısı ve plastik gibi malzemeler zayıflar. Zayıflama belirtileri artan kırılganlık, çatlama ve çoğu kez boya tabakalarında tozlaşma/pullanma şeklinde görülür Sergilenen eserlerde UV’nin etkisini azaltmanın iki temel yolu vardır. Metinde bu iki yolun yanı sıra , filtreleme , test etme-denetleme…vb   çalışmaları anlatılmaktadır.

Kapak


 
 2-Türkçe Yayın Adı “MORÖTESI IŞINIMIN ÖLÇÜLMESI" ( Kanada Konservasyon Enstitüsü -CCI  Notları "Önleyici Koruma" 2015 N2/2) 
Dijital ISBN / Yayın Tarihi  :  978-9944-0824-9-5 /18 Mart 2021,  Türkçe PDF için lütfen tıklayınız 
© KUMID 2020, Türkçe-Tercüme
Özgün Yayın Adı : “Measurement of Ultraviolet Radiation “ CCI Notes N2/2, (2015)" İngilizce metin linki  için lütfen tıklayınız. 
 © Kanada Hükümeti , Kanada Konservasyon Entsitüsü , 2015
Yazar:  Jean Tétreault
ISSN 1928-1455
 İçerik: Bir koleksiyon üzerine düşen morötesi ışınımı asgari düzeye indirmek malzemelerin rengi ve yapısı üzerinde oluşabilecek kümülatif (birikmeli) zarar açısından önemlidir. Metinde bu zararı en aza indirmek için yapılması gereken ölçümlemeler açıklamıştır. CCI Note 2/1 "Mor Ötesi Filtreler" ile birlikte okunması tavsiye edilir.    

Kapak: 

 
 3.Türkçe Yayın Adı “DERİDEN KÜFÜN UZAKLAŞTIRILMASI " ( Kanada Konservasyon Enstitüsü -CCI  Notları "Tabaklanmış Deri, Deri, Kürk" 2016 N8/1) 

Dijital ISBN / Yayın Tarihi  :  978-605-74514-0-8 /30.03.2021   Türkçe PDF için lütfen tıklayınız 
© KUMID 2020, Türkçe-Tercüme
Özgün Yayın Adı : ““Removing Mould from Leather “ CCI Notes N8/1, (2016)" İngilizce metin linki  için lütfen tıklayınız. 
 © Kanada Hükümeti , Kanada Konservasyon Entsitüsü , 2016
Yazar:  Janet Mason 
ISSN 1928-1455
 İçerik: Deri objeler esere zarar verecek küf üremesine özellikle açık nesnelerdir. Metinde deriden küfün uzaklaştırılması konusundaki müdahaleler (dondurma, hava ile kurutma ..vb ) anlatılmaktadır.

Kapak: 
 
 
4.Türkçe Yayın Adı “DOLDURULMUŞ HAYVANLARIN ve POSTLARIN KORUNMASI" ( Kanada Konservasyon Enstitüsü -CCI  Notları "Tabaklanmış Deri, Deri, Kürk" 2015,  N8/3) 
 
Dijital ISBN / Yayın Tarihi  :  978-605-74514-1-5 /06.04.2021   Türkçe PDF için lütfen tıklayınız 
© KUMID 2020, Türkçe-Tercüme
Özgün Yayın Adı : “Care of Mounted Specimens and Pelts “CCI Notes N8/3, (2015)  N8/5, İngilizce metin linki  için lütfen tıklayınız. 
 © Kanada Hükümeti , Kanada Konservasyon Entsitüsü , 2015
Yazar: Tom Stone, Revize eden: Carole Dignard
 ISSN 1928-1455
 İçerik: Birçok müze koleksiyonu, doldurulmuş kuş ve memelilerin yanı sıra kürk ve post da ihtiva eder. Bu nesneler/eserler metin içinde açıklanan genel müdahalelere ve rutin bakıma ihtiyaç duyarlar.  

Kapak: 
     


5. Türkçe Yayın Adı : “TEKSTILLER VE ORTAM KOŞULLARI " (Kanada Konservasyon Enstitüsü (CCI) Notları “Tekstiller-Lifler”  2013 N13/1)

Dijital ISBN / Yayın Tarihi  :  978-605-74514-2-2/24.04.2021  Türkçe PDF için lütfen tıklayınız
© KUMID 2020, Türkçe-Tercüme
Özgün Yayın Adı : “Textiles and the Environment “ CCI Notes “Textiles & Fibres” N13/1, (2013) İngilizce metin linki  için lütfen tıklayınız.
 © Kanada Hükümeti , Kanada Konservasyon Entsitüsü , 2015
Yazar:  CCI Tekstil Laboratuvarı çalışanları
ISSN 1928-1455
 İçerik: Metin, konu ile ilgili herhangi bir kurumda, ideal koşullara ulaşmak için tekstillerin depolanması ve sergilenmesinde gereken çevresel faktörlerin neler olması gerektiğini önceleyen bir yaklaşımla yazılmıştır.

Kapak:  


 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"