Sivil Düşün AB Programi
 Hak Temelli Faaliyet Destekleri :
HAREKETLİLİK – AĞ OLUŞTURMA  2017 ( İTALYA ) 


SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI - HAK TEMELLİ FAALİYET DESTEKLERİ /  HAREKETLİLİK VE AĞ OLUŞTURMA DESTEĞİ -  2017 (İTALYA)  

PROJE ÖZETİ:

20 Şubat 2017, İstanbul-Ankara, SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMINA BAŞVURU.
Aşağıdaki etkinliklere KUMID üyelerinin katılıp bildiri sunmaları ve ağ oluşturmaları için mali destek arandı bulunamadı. 
  
1-VIII. Arkeoloji ve Konservasyon’da Bilim ve Teknoloji Uluslararası Konferansı – STAC8’e, Amman-ÜRDÜN , 21-25 Mayıs 2017 (5813) 
2-“Le Vie dei Mercanti” DÜNYA MİRASI ve AFET Çalışmaları XV. Uluslararası Formu , Napoli 15-Kapri, 16,17 Haziran 2017 , İTALYA (5814) 

Sonunda STK’ların ve Aktivistlerin HAK TEMELLİ FAALİYETLERİ’ni destekleyen Sivil Düşün AB Programı - Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği’ne KUMID adına 20 Şubat 2017 de başvuru yapıldı. 5813 ve 5814 sayılı başvuru numarası alındı.

11 Nisan 2017, Ankara , AB SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI - HAREKETLİLİK ve AĞ OLUŞTURMA :  DESTEĞİ ve KUMID:  Müzakere ve yazışmalardan sonra KUMID’in 5813 ve 5814  sayılı başvuruları Sivil Düşün AB Programı tarafından ilk kez HAK TEMELLİ FAALİYET olarak kabul edildi ve destek verildi.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınızHak Temelli Faaliyet : Kültür - Kültürel Miras .

KUMID Üyeleri Saadet GÜNER ve Yrd. Doç. Dr. Mahmut AYDIN’nın aşağıdaki etkinliklere katılıp bildiri sunması ve ağ oluşturmaları için gereken harcamaları (konaklama-kahvaltı,  seyahat ve yerel seyahat harcamaları ) Sivil Düşün AB Programı tarafından karşılanacak. 

1-VIII. Arkeoloji ve Konservasyon’da Bilim ve Teknoloji Uluslararası Konferansı – STAC8’e, Amman-ÜRDÜN , 21-25 Mayıs 2017 ,
“Sivil Düşün AB Programı” / Başvuru NO ve Başlığı: 5813 - "STK’lar Arkeoloji ve Koruma’ da Bilim ve Teknolojiyi Buluşturuyor, (Ürdün,Mayıs 2017) ”
2-“Le Vie dei Mercanti” DÜNYA MİRASI ve AFET Çalışmaları XV. Uluslararası Formu , Napoli 15-Kapri, 16,17 Haziran 2017 , İTALYA  ve 18-19 Haziran 2017, Pompei,  Bilimsel Gezi:
Sivil Düşün AB Programı / Başvuru NO ve Başlığı: 5814 -  Başvuru Başlığı: Afetlerde Dünya Mirasını Korumak için Buluşuyoruz, (İtalya, Haziran 2017)

KUMID’in Başvurusu ve Sivil Düşün AB Programının onayı ile kültür mirasını koruma ile ilgili faaliyetler  ilk kez HAK TEMELLİ faaliyet olarak değerlendirilmiş olup bu alanda çalışan STK ve aktivistlere önemli bir destek  kapısı  açılmıştır. Kültür mirasını koruma konusunda faaliyet gösteren STK’lar ve aktivistlere Sivil Düşün’nün web sayfasını incelemesi ve verilen desteklere uygun başvurularını yapmaları önemle tavsiye edilmektedir.
Sivil Düşün için tıklayınız.


15 Haziran,Napoli-16,17 Haziran 2017 Capri  / ITALYA, “Le Vie dei Mercanti” Dünya Mirası ve Afet Çalışmaları XV. Uluslararası Formu
 Sivil Düşün AB Programı Desteği ile -5814 (*)
 
KUMID Faaliyetleri:  5814 Sayılı başvuru kapsamında Sivil Düşün AB Programı desteği ile –“Le Vie dei Mercanti” DÜNYA MİRASI ve AFET Çalışmaları XV. Uluslararası Formu’na  katılım sağlayan KUMID Üyeleri  Yrd. Doç. Dr. Mahmut AYDIN ve Saadet GÜNER UNESCO- Kültür Mirasını Koruma El Kitapları ve Temel Prensipler (Cultural Heritage Protection Handbook and Core Principles”  başlıklı bildiride altı el kitabını özetlediler.  Ardından  Müze güvenliği, Müzelerde Afet Riski ve Dini Mirasların Güvenliği başlıklı el kitaplarını ayrıntıyla ve örneklerle açıkladılar.
Katılımcılara UNESCO- Kültür Mirasını Koruma El Kitaplarını takdim ettiler. 


XV. Forum Katılımcıları: 25 ülkeden üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri  katıldı.  (Arnavutluk, Avusturalya, Benin, Belçika, Bosna-Hersek, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Çin, Küba, Mısır, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Ürdün, Kosova, Malta, Yeni Zelanda, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İspanya, Tunus, Türkiye-KUMID)

XV. Forum Konuları: Afetler (çatışmalar dahil), mimarlık, kültürel miras, tasarım, teknoloji, bilgi teknolojisi, modelleme, analizler,  iletişim, ekonomi, alan yönetimi, planlama, plansız kentleşme, kontrolsüz turizm gelişmesi..vb 

XV. Forum Bildirileri:  XV. Forum’a 30 ülkedeki 550 yazardan 300 özet gönderildi. 200 Özet Uluslararası Bağımsız Bilim Komitesince XV. Forum’da yayınlanmaya-sunuma uygun bulundu.

KUMID katılımcılarının altını çizdiği bildiriler şunlardır.
Japonya: Bilindiği üzere Kobe kentinde 1995 yılında yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem (Büyük Hanşin Depremi) sırasında ve sonrasında çıkan yangınlar ölü sayısını arttırmıştı. Bu afetten ders alan bilim adamları tarafından Kyomizu Dünya Mirasında benzer olası bir yangın afetinin azaltılması için planlanan  Çevresel Su Temin Sistemi ve alınan önlemler sunuldu. 
Sırbistan: 2004’de çıkan üç günlük silahlı çatışmada tahrip edilen Bayraklı camii,  7000 kitaplı kütüphane ve 30 kilise anlatıldı.
İtalya:
  • Afetlerde tahrip olan tarihi köprülerin rehabilitasyonu ve güçlendirilmesine yönelik mühendislik ve inşaat  çalışmaları,
  • kültür mirası konservasyonunda düşük maliyetli araştırma teknikleri;
  • depremde kültür varlıkları-tahribatı belgeleme metotları,
  • kentsel ve mimari risk yönetiminde yeni nesil dijital veritabanları
 
17.06.2017, Capri – İTALYA  TÜRKİYE’DEN BİLİMSEL YAYIN MUHABİRI SEÇİLMEK  - Abitare la Terra / Dwelling on Earth” – KUMID  Hotel La Palma, Capri’de “Le Vie dei Mercanti” DÜNYA MİRASI ve AFET Çalışmaları XV. Uluslararası Formu’nun Final oturumu düzenlendi. XV. Forum Başkanı Prof.Dr. Carmine GAMBARDELLA İtalya’da İngilizce-İtalyanca yayınlanan A Sınıfı Bilimsel Dergi "Abitare la Terra / Dwelling on Earth" için seçilen yeni ülkelerini ve muhabirlerini açıkladı.
Seçilen 5 ülke arasında Türkiye’den KUMID Üyeleri olarak bizim de yer aldığımızı büyük bir şaşkınlık ve ancak onurla öğrendik. (Yrd. Doç. Dr. Mahmut AYDIN ve Saadet GÜNER). Yazılı tebliğlerimizi Prof. GAMBARDELLA’nın elinden diğer ülke temsilcileri (ABD, Çin, Japonya, Rusya) ile birlikte aldık.

Türkiyeden Akademisyenlere sesleniyoruz. BİLİMSEL YAYINLARINIZI BEKLİYORUZ18-19 Haziran2017, Pompei-Napoli / ITALYA   "Çalışma Turu" (Sivil Düşün AB Programı Desteği ile -5814)  ;  Roma İmparatorluğu'na ait bir yerleşim birimi olan ve Napoli’ye oldukça konumda bulunan Pompei kentindeki Vezüv Yanardağı’nın   79 yılında iki günlük faaliyeti sonrası tüm şehrin üzerini kül ve lav kaplamıştı.
18 Haziran 2017’de Pompei Güvenlik Müdürü Dr. Adelberto BIOSETTİ’nin nazik davetiyle , meslektaşı Arkeolog Mattia BOUNDONNO ile KUMID Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mahmut AYDIN ve Saadet GÜNER bu önemli antik kenti ve Pompei müzesini gün boyu en ince ayrıntısına kadar gezdi ve antik kentin güvenlik önlemleri gözlemledi.

UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları’nın yazarlarından biri olan  Dr. Biosetti ye teslim edilmek üzere KUMID’in Türkçeye kazandırdığı UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları Mattia BOUNDONNO ‘na  verildi. 

Pompei’de kamuya açık bölgelerinde çekilen fotoğraflar  sunulmaktadır.

Dr. Adelberto BIOSETTi ve Arkeolog Mattia BOUNDONNO  yönlendirmesiyle Pompei’yi daha iyi anlamak için koleksiyonlarının büyük bölümü Pompei buluntularından oluşan Napoli Ulusal Müzesi 19 Haziran 2017 tarihinde tüm gün gezildi. Sunular izlendi. Güvenlik önlemleri bilgileri gözlemlendi.


 
 

(*)“Bu etkinliğe katılıp bildiri sunulması faaliyeti Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır." "Bu etkinliğin ve bildirinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla “Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMID) e aittir ve  AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"