"Kültürel Miras Kavramında Yenilik 1 Projesi" - ICHI 1
(24 Nisan-3 Mayıs 2007)
"KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMINDA YENİLİK PROJESİ   1 (ICHI 1)
24 Nisan-3 Mayıs 2007 / Güney Doğu Anadolu Bölgesi -TURKİYE  

 
PROJE ÖZETİ:
 
PROJENİN SAHİBİ: ARCH Network , İskoçya-İngiltere
PROJENİN İNGİLİZCE ADI: “Innovation in Cultural Heritage Interpretation 1 (ICHI 1)”
PROJENİN ADININ TÜRKÇESİ:  “Kültürel Miras Kavramında Yenilik”
PROJE PROGRAMI:  Avrupa Birliği –Leonardo Da Vinci Programı / Hareketlilik
PROJENİN REFERANS NO: UK/06/A/INS/163370
PROJENİN SÜRESİ: 1 yıl (Eylül 2006-Ağustos 2007)
PROJENİN DİĞER ÜLKE ORTAKLARI: Turkiye, Bulgaristan, İzlanda, Slovakya
PROJENİN TÜRKİYE ORTAĞI:  Kültürel Mirasın Dostları Derneği-KÜMİD
TÜRKİYE ZİYARETİ TRAHİ /  ZİYARETÇİ SAYISI: 24 Nisan-3 Mayıs 2007 / 10 Konuk
 
PROJENİN AMACI: Proje ile kültürel miras uzmanlarına çalıştaylar,  ziyaretler ve stajlarla kültürel miras yorumunda yenilikler konusunda deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE’DEKİ PROJE FAALİYETİ: Proje kapsamında Arsan Turizm Gaziantep ile yapılan organizasyonla İskoçya’dan gelen 10 Kültürel Miras uzmanı konuk 10 Gün süreyle KUMID tarafından düzenlenen Program çerçevesinde, Gaziantep, Diyarbakır,  Urfa ve Mardin’de “kültürel mirasın korunması -sürdürülebilir kalkınma” ilişkisi çerçevesinde AB ve ulusal fon kaynaklarıyla sürdürülen projeleri ziyaret etmişler yetkililer ve ilgililer, ( proje koordinatörleri, kursiyerler ..vb) ile görüşerek bilgi ve alışverişinde bulunmuşlardır. Bölgenin doğal ve tarihi mirası konuklarla birlikte gezilmiştir. 

 Projenin İlk Günü'nde Gaziantep Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi'nde düzenlenen “BİLGİ GÜNÜ”nde KUMID,  ARCH, Gaziantep Ticaret Odası, AB Kültürel Miras Geliştirme Programı CHDP,  Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Urfa,   TC Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri sunum yaptılar.

Gaziantep Ticaret Odasının Mozaik Okulu başlıklı AB Projesinde “Eğitim Koordinatörü ve Uzman Eğiticisi” olarak görev yapan KUMID üyeleri Mine YAR ve Celaleddin KUCUK' “Mozaik Okulu” nun ziyareti sırasında İskoçyalı konukları eğittiler. Konuklar hazırladıkları Mozaik Pano'u günün anısına Mozaik Okulu'na hediye ettiler.
 
BASIN – YAYINDA ICHI 1:
ICHI 1 Projesi ile ilgili haberler ve  "Bilgi Günü" adlı Gaziantep yerel medyasında yayınlandı.
“Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Türkiye’nin ” nin resmi yayın organı olan “ “Eğitim ve Gençlik Dergisi” Sayı 4, 2007 ‘de  Saadet GÜNER’in Proje ile ilgili olarak yazdığı  “Kültürel Mirasın İskoçya'dan Güneydoğu Anadolu'ya Seyahati” başlıklı makalesi yayınlandı.

Değerli ve gönüllü katkıları için  TEŞEKKÜRLERİMİZLE…
  • T. C. Kültür  ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü / ANKARA
  • Günaydoğu Anadolu Projesi (GAP)  Genel Merkezi / ANKARA
  • EU-GAP- Kültürel Mirası Geliştirme Programı / ANKARA
  • Gaziantep Ticaret Odası / ANKARA
  • Gaziantep Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi / GAZİANTEP
  • Kurukahveci Mehmet Efendi,  İSTANBUL / GAZİANTEP
  • KUMID Dostu Sayın Filiz HOŞÜKOĞLU /  GAZİANTEP
  • KUMID Üyeleri Nadire Mine YAR , Celaleddin KÜÇÜK, Yrd. Doç. Dr. Sultan Karaoğlu ŞAHİN
Bilgi GünüBilgi GünüBilgi GünüBilgi GünüBilgi GünüBilgi GünüBilgi GünüBilgi GünüBilgi GünüBilgi GünüBilgi Günü

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"