COVID 19 Virüsüyle Mücadele ve
"Evde Kal " Günlerinde

KUMID E-ÖĞRENME SERİSİ:VİDEOLAR


GİRİŞ:

Sayın ziyaretçilerimiz, sayın okuyucularımız

Sayfamıza hoş geldiniz.

Bilindiği üzere UZAKTAN EĞİTİM farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri (mektup, ders notu, video, CD, televizyon) aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim yöntemidir. Bir uzaktan eğitim yöntemi olan E-ÖĞRENME (E-Learning) , eğitim içeriklerinin internet veya intranet üzerinden sesli veya görüntülü, senkron (eşzamanlı) veya asenkron (farklı zamanlı) biçimlerde aktarılmasıdır.

2020 yılının ilk ayında dünya yeni Coronavirüs (COVID 19) salgını ile karşılaştı. Salgının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Bu nedenle COVID 19 salgını ile mücadele günleri dünya genelinde uzaktan ve sanal eğitimi zorunlu kıldı. Türkiye’de de “Evde Kal” sloganıyla yürütülen  bu süreç  ülkemiz dahil ve  birçok ülkede ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde uzaktan ve sanal eğitime geçilmesine yol açtı.

Derneğimizin değerli üyeleri akademisyenler de bu süreçte kültür-sanat-kültürel miras konusundaki uzaktan eğitim derslerini üniversite lisans öğrencilerine vermeye başladılar. Onlar yüksek lisans, doktora tezlerinin incelemesini hatta doktora yeterlilik sınavlarını uzaktan eğitim ile sürdürdüler.

Derneğimiz   COVID 19 ile mücadele ve «Evde Kal» günlerinde» kültür varlıklarını korumak, araştırmak, diyalog oluşturmak ve toplumda var olan koruma bilincini devam ettirmek amacıyla üyelerinin gönüllü ve değerli katkılarıyla çevirimiçi konuklu ve interaktif WEB SEMİNERLERİ (WEBINAR) düzenlemekteydi. WEBINAR videolarımız Web sayfamızda ve YouTube  hesabımızda yayınlanmaktadır.

Sayın akademisyen üyelerimiz Derneğimiz WEBINAR seminerlerinin yanı sıra E-ÖĞRENME SERİSİ başlığı altında konuksuz ve daha kısa süreli dersler hazırlayarak öğrencilere sunmak istediler.

Çünkü çok  özel bir coğrafyadayız ve bu coğrafyanın mesajı dünya kültür tarihi ile neredeyse eşdeğerdir. Bu nedenle kültür varlıklarımızın gerek arkeolojik alanlarda gerekse müzelerde korunmaları çok önemlidir. Bundan daha önemlisi koruma ile ilgili öncelikle bir algının, sonrasında da sağlam bir koruma bilinci oluşturmak çok önemli ve gereklidir. Bu nedenle organize edilen E-ÖĞRENME SERİSİ ile,  koruma-onarım, arkeoloji, arkeometri, sahtecilik ve kaçakçılığın önlenmesi , kültürel miras vb. gibi başlıklar altında WEBINAR SERİLERİ düzenlenerek bilgilendirmeler bir söyleşi tadında geniş kitlelere KUMİD kanalı ile ulaştırılmaya çalışılacaktır.

E-ÖĞRENME Videolarının hazırlama önerisi öncelikle arkeometri alanında  kariyer yapmış, değerli üyelerimiz Doç. Dr. Ali Akın AKYOL, Ankara Hacıayram Veli Üniversitesi ve Doç. Dr. Mahmut AYDIN, Batman Üniversitesi  tarafından getirildiği ve kabul gördüğü için ilk E-ÖĞRENME videoları ARKEOMETRİ dalında adı geçen hocalarımız tarafından gönüllü olarak hazırlanmıştır.  

ARKEOMETRİ konusundaki KUMID E-ÖĞRENME SERISI'nin başlaması  ve videolarının  hazırlanmasının öncelikli amacı  kültür varlıklarının bilimsel yöntemlerle korunması ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı eser kaçakçılığı ve sahteciliği yaklaşımlarındaki hataların giderilmesi ve bu konuda farkındalığı arttırmaktır. Adı geçen gönüllü faaliyetimizin ikinci önemli amacı bu konuda araştırma yapacak Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ve çalışan uzmanlar için veri bankası oluşturmaktır.

E-ÖĞRENME SERİSİ  ile örgün eğitime devam eden ve örgün eğitim dışındaki her kesime ulaşılması ve hedeflenen kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturulması sağlanacaktır. Bu seri kapsamında hazırlanan ve ücretsiz ulaşılabilen kaynaklar sürekli eğitimin çok önemli unsurlarıdır, yer, zaman, kişi, ekonomik durum, kurum vb unsurlardan bağımsız olarak ulaşılabilir. Gerek uzmanların mezuniyet sonrası kendini yetiştirmesi gerekse konuya ilgi duyan kişilerin kişisel bilgi ve becerilerini arttırmada çok önemlidir.

Farklı alanlardaki KUMID E-ÖĞRENME SERİSİ videolarının hazırlanması ve yayınlanması Derneğimizin değerli akademisyen üyelerinin gönüllü çalışması ile devam edecektir.

KUMID E-ÖĞRENME SERİSİ videolarının onlardan yararlanacak hedef kitleye, öğrencilerimize ,  kültür varlıklarımızın korunmasında görev yapan karar verici ve uygulayıcılara faydalı olmasını dileriz.

KUMID’i izlemenizi YouTube Sayfamıza abone olmanızı bekleriz. (YouTube Sayfamız : KUMID FOCUH)

Kim bilir belki bir gün bir aletin (Örneğin P-XRF) kullanılması ve elde edilen sonuçların yorumlarını içeren bir Video ile karşınıza çıkabiliriz.
Saygılarımızla
KUMID Yönetim Kurulu ve KUMID Üyeleri, Mayıs 2020
 
KUMID E-ÖĞRENME SERİSİ 
 
05 Mayıs 2020, ......
ARKEOMETRİ, 05 Mayıs 2020 
 
KUMID E-ÖĞRENME SERİSİ: Arkeometri 1-Sahtecilik 1, Doç. Dr.Mahmut AYDIN
Konu: “MÜZELERDE VE ULUSLARARASI  ALANDA ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNDE ARKEOMETRİNİN ROLÜ”
(Lütfen Tıklayınız) YouTube Video: 

    
 
KUMID E-ÖĞRENME SERİSİ: Arkeometri 2- Sahtecilik ve Kaçakçılığın Önlenmesi -1, Doç. Dr.Mahmut AYDIN
Konu: «ULUSLARARASI BİR KAÇAKÇILIK HİKAYESİ:  KARUN -KROISOS HAZİNESİ’NİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLAN KANATLI DENİZATININ ÜLKEMİZE İADESİNDE  P-XRF YÖNTEMİ»
(Lütfen Tıklayınız) YouTube Video: 

    
 
KUMID E-ÖĞRENME SERİSİ : Arkeometri 3 -Koruma 1, Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Konu: “ARKEOMETRİNİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAKİ ROLÜ»
(Lütfen Tıklayınız) YouTube Video: 

     

  
 KUMID E-ÖĞRENME SERİSİ:  Arkeometri 4 -Koruma 2, Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Konu: «GAZİANTEP KALESİ YAPI MALZEMELERİNDE ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR»
(Lütfen Tıklayınız) YouTube Video: 

     
 

"Bu Web Sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır" 
"Bu Web Sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Mirasın Dostları Derneği'ne (KUMID) aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır"